Hart van Drenthe

Hart van Drenthe

Hart van Drenthe

Het Hart van Drenthe maakt deel uit van het Nationaal Park Drentsche Aa. Het is het brongebied van veel beken in Drenthe en een plek waar je als bezoeker nog echt de wildernis kunt beleven.

Echte natuur komt niet vanzelf

Voordat de natuur zichzelf kan zijn, moet de uitgangssituatie goed zijn. Menselijke ingrepen die nu natuurlijke processen verstoren moeten ongedaan worden gemaakt. Zo worden gegraven sloten gedempt en zal bos in de lage delen door vernatting veranderen in moerasbos. Ook wordt er gekapt in aangeplante productiebossen met overwegend naaldhoutsoorten om ruimte te maken voor natuurlijke verjonging van loofbomen. Bij de aanleg van het bos zijn ooit bosvakken gemaakt van 300x300 meter terwijl we nu juist weer terug willen naar een gebied waar scherpe grenzen tussen bossen, vennetjes en beekdalen vervagen.

Veranderen vraagt voorzichtigheid

Bij de omvorming moet er natuurlijk uiterst voorzichtig omgesprongen worden met de zeldzame dieren en planten die nu in het gebied leven en groeien.  Zo komen de vlindersoorten veenbesparelmoervlinder en het veenhooibeestje, alleen nog in enkele vennen of veengebieden in Drenthe voor.  Het gebied is eveneens een adderbolwerk. Als de veranderingen te ingrijpend zijn en het hele gebied in bos zou veranderen, zou de adder het erg moeilijk krijgen. Daarom blijven sommige delen ook open.

Donker en stil

Verstedelijking, landbouw, industrie en wegen zorgen er voor dat je op steeds minder plekken in Nederland echte stilte of duisternis kunt ervaren. Behalve in het  Hart van Drenthe. Hier is het nog stil, doodstil. En donker. Satellietbeelden tonen ’s nachts een grote, donkere plek in het Hart van Drenthe. Er is vrijwel geen lichtvervuiling waardoor je hier nog een overweldigende sterrenhemel kunt zien.

Topnatuur

Dwars door het Grolloërveen loopt de lange houten fiets-, en wandelbrug. Vanaf deze brug is het uitzicht over de vennen in alle jaargetijden prachtig. Maar ook vanaf de uitkijktoren bij natuurontwikkelingsgebied Holmers/Halkenbroek heb je een spectaculair uitzicht over vennen en één van de brongebieden van de Drentsche Aa.

Nadat de Holmers is ingericht is de soortenrijkdom spectaculair toegenomen. Zelfs Staatsbosbeheer had dat niet verwacht. Naast vele zeldzame plantensoorten vind je er veenbes, wollegras, veenpluis, lavendelheide en kleine-, en ronde zonnedauw. Met vogels als blauwborst, roerdomp, veldleeuwerik en watersnip is het Hart van Drenthe eveneens een waar vogelparadijs.